دربـاره ی کـاشـی ماهان بـخـوانـیــد

شرکت کاشی ماهان سرام میبد توانست علی رغم تحریم های تحمیلی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی و محدودیت واردات ، با بکارگیری شیوه های نوین مدیریت و نیروهای مجرب و دلسوز و متعهد ، استعدادها و توانمندیهای موجود منطقه را در خود متجلی و اولین محصولات خود را در تیرماه ۱۳۹۱ به بازار مصرف عرضه نماید.

0